Kasutustingimused & Tellimisinfo

Back to homepage

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad ElishevaShoshana.com veebipoest ostja (edaspidi Tellija) ja ettevõtja NordenBladet OÜ (edaspidi ElishevaShoshana.com) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ElishevaShoshana.com veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) ElishevaShoshana.com jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse ElishevaShoshana.com veebilehel.

2. Hinnainfo
1) Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes. ElishevaShoshana.com veebipoe hindadele ei lisandu käibemaksu 20%.
2) Ostuhinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tellija valitud tarneviisile ja asukohamaale.
3) Kauba kohaletoimetamine kulleriga maksab Eesti piires 7.00 eurot. ElishevaShoshana.com võtab endale õiguse vaida kullerteenust pakkuvat ettevõttet.
4) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
5) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tellija ja ElishevaShoshana.com vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
6) ElishevaShoshana.com jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse ElishevaShoshana.com veebilehel.

3. Tellimuse vormistamine
1) Lisage soovitud tooted ostukorvi (🛒).
2) Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile arve suurus, mille saate tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank
Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
Visa/Mastercard kaardimaksed
PayPal

NB! Pangalingiga tasumisel vajutage kindlasti peale tasumist nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi  – pangalingiga tasumisel vastava panga keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
4) ElishevaShoshana.com e-poes sooritatud tellimusi käsitletakse esmaspäevast neljapäevani  kell 12.00−16.00. Kui tellimus esitatakse neljapäeval pärast kella 14.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.
5) Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
6) Tarneaeg: Toome välja hinnangulise kättetoimetamise aja (standard kuni maksimaalne tarneaeg), mille on andnud meile Eesti postkontor ja meie kohalikud tarnepartnerid, seda võidakse pikendada põhjustel, mis pole seotud veepipoe ElishevaShoshana.com tegevusega. Omaltpoolt püüame ostud alati võimalikult kiiresti teieni toimetada.

Oleme esindatud peamiselt Eestis, Rootsis, Soomes ja Taanis, kuid olete oodatud tellima üle kogu maailma.

• Eesti 1-5 tööpäeva.
• Skandinaavia/ Põhjamaad/ Balti riigid/Euroopa ühendus: 3-14 tööpäeva.
• Ülejäänud maailm: 9-45 tööpäeva.

4. Müügilepingu jõustumine
1) Kauba müügilepinguga kohustub ElishevaShoshana.com andma Tellijale üle olemasoleva, valmistatava või ElishevaShoshana.com poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tellijale. Tellija aga kohustub ElishevaShoshana.com-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tellija tehtud makse laekumist ElishevaShoshana.com pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib ElishevaShoshana.com tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele/tarnepartneritele (DPD, Itella SmartPost, Omniva).
2) ElishevaShoshana.com veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest ElishevaShoshana.com  pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla täpne ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) ElishevaShoshana.com ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ElishevaShoshana.com ei saanud mõjutada ega ette näha.
5) ElishevaShoshana.com ei vastuta ja ei ole kohustatud Tellijale korvama kaudseid (saamata jäänud tulu, leppetrahvid vms.) ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjusid, mis on tingitud: tarnetingimuste ja/või -tähtaja muutustest, toote vigadest ja/või sobimatusest, transpordikahjustustest, asendamisvõimaluse puudumisest, tarnevõimaluse lõppemisest või teistet ElishevaShoshana.com´ist mittesõltuvatest põhjustest.

6. Tagastamisõigus
1) Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Tellijal õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul.
2) Vastavalt VÕS §-le 53 lg 4 ei kohaldu VÕS § 56 kaupadele, mis on valmistatud, arvestades Tellija isiklikke vajadusi ja mis on valmistatud Tellija esitatud tingimuste kohaselt.
3) Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
4) Kauba tagastamiskulud kannab klient (maks. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
5) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@elishevashoshana.com 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Tellija nimi, tellimuse number, toote nimi ning tagastuse põhjus.
6) Kui Tellija lepingust taganeb, tagastatakse talle tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest ElishevaShoshana.com-ni.
7) Tellija peab kaubad tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

7. Vastutus ja vääramatu jõud
1) ElishevaShoshana.com ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida ElishevaShoshana.com ei saanud mõjutada või ette näha.
2) ElishevaShoshana.com vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab ElishevaShoshana.com ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8. Isikuandmete töötlemine
1) Tellija annab ElishevaShoshana.com´i veebilehte ja e-poodi külastades õiguse koguda ja töödelda Tellija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja NordenBladet OÜ (registrikood: 14186149, aadress: Murimäe tee 20, Jälgimäe küla, Saku vald, Eesti). Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
2) ElishevaShoshana.com on õigus kasutada Tellija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Telljale.
3) Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

9. Pretensioonide esitamise kord
1) ElishevaShoshana.com vastutab Tellijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tellijale.
2) Tellijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul ElishevaShoshana.com poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kauba puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4) Praakkauba asendamise lepivad ElishevaShoshana.com ja Tellija omavahel kokku. Asendamise kulud katab ElishevaShoshana.com.
5) ElishevaShoshana.com ei vastuta Tellija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon aadressile info@elishevashoshana.com, märkides ära tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tellijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tellijal on õigus nõuda ElishevaShoshana.com´ilt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui ElishevaShoshana.com´l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, ElishevaShoshana.com ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või Tellijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tellija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1) Kui ElishevaShoshana.com on keeldunud Tellija kaebust lahendamast või Tellija ei ole nõus ElishevaShoshana.com pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tellija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tellija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

11. Muud tingimused
1) Kõik ElishevaShoshana.com fotod ja tekstid on kaitstud Autoriõiguse seadusega.
2) Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on pooltel õigus pöörduda kohtusse.