IDEA: Ivanka Shoshana´s art exhibition: Her handmade ceramics + oil paintings

IDEA: Ivanka Shoshana´s art exhibition: Her handmade ceramics + oil paintings

Today we come out with a brand new inspiration idea – what about Ivanka Shoshana´s (11) personal art exhibition?! I believe that this is a great idea! There are very many disabled kids in the world and mothers, who have an autistic child at home know, that it is a huge blessing if your child finds a hobby. Autist´s ability to communicate can be weak and difficult, but they are often very good and extraordinary on very many other fields. If you find sth that your child likes, you wish to inspire her/him to do it better, to inspire her/him to grow with that. Once they find a hobby they can do extraordinary things. Ivanka Shoshana likes to model (she is a model and social media content co-creator to our E&S cosmetic and art brand), she now loves to drawing, although she hasn´t even wanted to touch the pencil few years ago (when I bought acrylic and oil paints and professional canvas, she instantly wanted to paint!), she loves ceramics (she has taken private clay lessons now over half year) and there is music (we have a piano at home and she more and more try to play by ear the music she recognises)… but back to art… I thought that it would be a great idea to do a little art exhibition to her at spring. For that time she have done and collected several plates, bowls and other clay pieces and it would be great to show them to others as well. Why not to make an exhibition at school + some other places (in some manour house or art related place). It will encourage her, it will encourage other parents and other kids with disabilities. I really like this idea and try to develop it to great plan. All your thoughts and ideas are super welcome!!!

Below are some (actually quite a few!) pictures from today´s ceramic lesson… 🙂 She was very productive in her clay class today – she did a lot of art. Today we also made a OOTD gallery (view it here)

Täna lõi mulle pähe üks tuttuus inspiratsiooniidee – kuidas oleks, kui korraldaks Ivanka Shoshana´le (11) isikliku kunstinäituse?! Usun miskipärast, et see on suurepärane idee! Maailmas on väga palju puudega (erivajadusega) lapsi ja emad, kellel on kodus autistlik laps, teavad, et see on tohutu õnnistus, kui laps leiab endale hobi. Autistide võime suhelda võib olla puudulik, kuid sageli on nad väga head ja erakordsed paljudes teistes valdkondades. Kui leiate midagi sellist, mis teie lapsele meeldib, soovite inspireerida teda seda paremini tegema, innustada teda koos sellega kasvama ja arenema. Kui autistid on endale hobi leidnud, võivad nad teha väga erilisi ja tublisid saavutusi. Ivanka Shoshanal on palju hobisid: talle meeldib poseerida (ta on meie E&S kosmeetika- ja kunstibrändi modell ja sotsiaalmeedia jaoks kaas sisulooja), ta armastab maalida, ehkki ta veel paar aastat tagasi ei soovinud isegi pliiatsit puudutada (peale seda aga, kui ma ostsin akrüül- ja õlivärvid ning professionaalsed lõuendid, tahtis ta kohe maalida!), ta armastab keraamikat (nüüd on ta juba üle poole aasta võtnud privaatseid savitunde) ja talle meeldib ka muusika (meil on kodus klaver ja ta proovib üha enam kõrva järgi lugusid järgi mängida) … aga tagasi kunsti juurde … arvasin, et oleks tore mõte korraldada talle kevadel väike kunstinäitus. Selleks ajaks on ta jõudnud meisterdada paraja portsu taldrikuid, kausse ja muid savist asju ning oleks tore neid ka teistele näidata. Miks mitte teha üks näitus koolis + kuskil veel (näiteks mõnes mõisahoones või kunstiga seotud kohas). See julgustab teda, see julgustab teisi vanemaid ja teisi puuetega lapsi. Mulle see idee väga meeldib ja proovin selle ka ellu viia. Kõik teiepoolsed mõtted ja ideed on supper teretulnud!!!

Allpool mõned (tegelikult päris mitmed!) pildid tema tänasest saviringist… 🙂 Ta oli täna savitunnis väga produktiivne- tegi mitu ilusat savinõud. Täna tegime ka outfiti postituse rõivagalerii jaoks (seda näeb siit)