Integritetspolicy

Back to homepage

DATASÄKERHETSFÖRORDNING
INSAMLING, BEHANDLING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
21.12.2020

Denna Dataskyddsförordning reglerar insamling, bearbetning och lagring av personuppgifter i ElishevaShoshana.com online-miljö. Personuppgifterna samlas in, behandlas och lagras av den ansvariga databehandlaren NordenBladet OÜ (nedan kallad databehandlaren). Vi gör vårt bästa för att skydda kunders integritet och undvika att besvära kunder med marknadsföringsaktiviteter.

Databehandlaren behandlar data från kunder och webbplatsbesökare för att marknadsföra sina produkter och säkerställa den bästa servicen för e-handelskunder. Databehandlaren har rätt att dela kundens personuppgifter med tredje part, såsom auktoriserade databehandlare, revisorer, transport- och kurirföretag och företag som tillhandahåller banköverföringstjänster. För att göra betalningar tillhandahåller vi nödvändiga personuppgifter till vår auktoriserade operatör, Maksekeskus AS.

Personuppgifter som samlats in, behandlats och lagrats av den databehandlaren har samlats in både elektroniskt (huvudsakligen via webbplatsen och e-post) och i pappersform (till exempel på mässor). Vid delning av personuppgifter ger kunden Databehandlaren rätt att samla in, strukturera, använda och hantera för det ändamål som anges i Dataskyddsförordningen de personuppgifter som registreras, dvs. vid inköp av tjänst eller vara från webbplatsen det som kunder delar direkt eller indirekt med databehandlaren. Kunden ansvarar för att informationen från hen är exakt, korrekt och fullständig. Att medvetet presentera falsk information anses vara ett brott mot Dataskyddsförordningen. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela databehandlaren om eventuella ändringar i den tillhandahållna informationen. Databehandlaren ansvarar inte för skador som drabbar kunden själv eller tredje part orsakade av felaktig information från kunden.

Databehandlaren kan samla in, bearbeta och lagra följande personuppgifter om kunden:

För-och efternamn;
Födelsedag;
Telefonnummer;
E-postadress;
Leveransadress för beställningar;
Bankkontonummer;
Kreditkortinformation.

Utöver ovanstående har den registeransvarige rätt att samla in information om kunden som finns tillgänglig i offentliga register.
Beroende på syftet med databehandlingen behåller databehandlaren uppgifterna om den registrerade i högst sju år.
Databehandlarenhar rätt att ändra databehandlingsvillkoren helt eller delvis genom att meddela kunden om ändringar i Dataskyddsförordningen via sin webbplats ElishevaShoshana.com.

Om du redan, när du gör ett köp på en onlinebutik, har angett din kontaktinformation på onlinebutiken och av någon anledning misslyckas med ditt köp, kan vi kontakta dig angående just detta köp för att hitta en lösning. Du kan få ett automatiskt brev för detta köp med ett enkelt sätt att slutföra köpet.

Personlig information kan nås och korrigeringar kan göras i webbutikens användarprofil. Om köpet har gjorts utan ett användarkonto kan du komma åt personuppgifter via kundsupport (kundsupport e-post: info@nordenbladet.com)

Nyhetsbrev
Syftet med nyhetsbrevet är att informera de kunder som är intresserade av E&S verksamhet och produkter. Att få ett nyhetsbrev ger kunden fördelar, såsom rabatter och engångserbjudanden.
Nyhetsbrevet skickas endast till dem som har gett sitt samtycke till att ta emot det. Vi har fått samtycke via vår webbplats när kunden har angett sitt samtycke i ett speciellt fält i hans eller hennes e-post, godkänt villkoret i webbutiken (kryssat för det) eller till exempel gett sitt eget samtycke på papper.

Vi följer noga samtycken, men vi kan inte helt utesluta att någon har angett en främmande e-postadress eller att det finns ett tryckfel i den skrivna adressen.
Vi använder namnen och e-postadresserna på abonnenterna på nyhetsbrevet för att skicka annonser via e-post.
Nyhetsbrevet kan när som helst lätt avslutas. För att göra det, klicka på länken i brevet eller meddela oss på annat sätt.

Cookies
Vi använder cookieteknik på våra webbplatser där IP-adressen för besökaren till våra webbplatser och besöksstatistik (session cookies och permanenta cookies) lagras. Denna information är inte personlig, och baserat på denna information kommer vi inte att ge dig några erbjudanden.
Våra webbplatser innehåller också tredjepartscookies som Facebook, Instagram, Google, Youtube och andra. När du delar något från vår webbplats med sociala medier kan tjänsteleverantören för sociala medier lagra en cookie i din webbläsare.
Du kan välja bort cookies när som helst genom att ändra inställningarna för webbläsaren du använder. Du kan också radera cookies som redan har sparats.
Besök på webbplatsen kan påverka framtida annonsering till dig i andra miljöer – det beror på att du har gett ditt samtycke till att göra detta i en miljö som visar annonser, Facebook eller Google. Elisheva & Shoshana (E&S) varken ser eller använder informationen som samlas in av dessa plattformar, men kan köpa annonser via dessa plattformar som sedan kommer till Dig.