Användarvillkor & Beställningsinformation

Back to homepage

1. Giltighet av försäljningsvillkor
1) Försäljningsvillkoren gäller för köp av varor och tjänster mellan köparen (nedan kallad Kunden) och företaget NordenBladet OÜ (nedan kallad ElishevaShoshana.com) från ElishevaShoshana.com online butik.
2) Utöver dessa villkor regleras de rättsliga förhållandena som uppstår vid köp av produkter från ElishevaShoshana.com online butik enligt gällande lagar i Republiken Estland, skyldighetslag (võlaõigusseadus, nedan kallad VÕS), konsumentskyddslagen (nedan TKS) och andra rättsliga regler.
3) ElishevaShoshana.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i försäljningsvillkoren. Dessa ändringar presenteras på webbplatsen ElishevaShoshana.com.

2. Prisinformation
1) Priserna på de produkter som säljs i webbutiken är markerade bredvid produkterna. Alla priser på varor som säljs i webbutiken är i euro. 20% moms tillkommer inte priserna på online butiken ElishevaShoshana.com.
2) Transportpriset läggs till inköpspriset enligt leveransmetod och land valt av Kunden.
3) Leverans av varorna med kurir i Estland kostar 7,00 euro. ElishevaShoshana.com förbehåller sig rätten att välja kurirföretag.
4) Priserna är giltiga från det att beställningen görs till utgången av betalningsfristen för beställningen (7 dagar från det att beställning gjordes).
5) Om beställningen har gjorts före ändringen av försäljningsvillkoren eller priserna, ska det juridiska förhållandet mellan Kunden och ElishevaShoshana.com tillämpas av de villkor som gällde vid beställningstillfället.
6) ElishevaShoshana.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i försäljningspriserna. Dessa ändringar presenteras på webbplatsen ElishevaShoshana.com.

3. Beställning
1) Lägg till de önskade produkterna i kundvagnen (🛒).
2) För att skapa en order måste de obligatoriska fälten fyllas i och lämplig leveransmetod för produkterna väljas. På skärmen visas sedan fakturabeloppet som kan betalas säkert med följande betalningsmetoder:

Estländska nätbanker: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank
Finska nätbanker: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästöpankki
Lettiska nätbanker: Swedbank, SEB, Citadele och Luminor
Visa / Mastercard-kortbetalningar
PayPal

OBSERVERA! Efter att ha betalat i nätbank, se till att klicka på knappen “Tillbaka till säljaren”.

Betalningarna vidarebefordras av Maksekeskus AS. Betalning sker utanför nätbutiken – via länken dirigeras du till bankens plattform och när du betalar med kreditkort till plattform tillhörande Maksekeskus AS. Säljaren har inte tillgång till kundens bank- och kreditkortsinformation. Avtalet träder i kraft när det belopp som ska betalas har kommit in på Nätbankens bankkonto.
3) Fyll i fälten på informations och orderbekräftelsessidan noggrant, eftersom snabb och problemfri leverans av de produkter du har köpt och den efterföljande lösningen av tvister och klagomål beror på noggrannheten och riktigheten av den information som tillhandahållits.
4) Beställningar som görs i webbutiken ElishevaShoshana.com behandlas måndag till torsdag kl. 12.00-16.00. Om beställningen görs efter 14:00 på torsdag, kommer beställningen att behandlas kommande måndag.
5) Om det inte är möjligt att leverera de beställda varorna på grund av att varan tagit slut eller av någon annan anledning, kommer köparen att meddelas så snart som möjligt och de inbetalade pengarna (inklusive leveranskostnader) kommer att returneras utan dröjsmål, i varje fall senast inom 14 dagar från att information skickades.
6) Leveranstid: Vi anger den beräknade leveranstiden (från standardtid till maximal leveranstid) som estniskt postkontor och våra lokala leveranspartners har gett oss, som kan förlängas av en anledning som inte är relaterad till driften av ElishevaShoshana.com online butik. Vi strävar alltid efter att leverera inköpen till Dig så snabbt som möjligt.

Vi är huvudsakligen representerade i Estland, Sverige, Finland och Danmark, men du är välkommen att beställa från hela världen.

• Estland 1-5 arbetsdagar.
• Skandinavien / Norden / Baltikum / Europeiska unionen: 3-14 arbetsdagar.
• Övriga världen: 9-45 arbetsdagar.

4. Ikraftträdande av försäljningsavtalet
1) Enligt varuhandelsavtalet förbinder sig ElishevaShoshana.com att överlämna Kunden de Varor som finns, tillverkas eller kommer att förvärvas i framtiden av ElishevaShoshana.com och att möjliggöra överföringen av äganderätten till Kunden. Kunden åtar sig i sin tur att betala ElishevaShoshana.com det belopp som anges på fakturan för Varorna och att motta Varorna.
2) Beställningar som inte har betalats för kommer att annulleras 7 dagar efter det att beställningen gjorts.
3) Försäljningsavtalet träder i kraft när betalningen från Kunden har kommit in på bankkontot tillhörande ElishevaShoshana.com.

5. Leverans
1) Efter ikraftträdandet av försäljningsavtalet kommer ElishevaShoshana.com att samla ordern och överlämna den till företagets logistikpartners (DPD, Itella SmartPost, Omniva) för leverans.
2) Leveransfristerna som visas på webbplatsen ElishevaShoshana.com gäller från den tidpunkt då orderbeloppet mottogs på ElishevaShoshana.coms bankkonto.
3) För att inte orsaka förseningar i leveransen måste man vara noga med att presentera sanningsenlig och giltig information för varornas leverans.
4) ElishevaShoshana.com ansvarar inte för förseningen av leveransen av varorna om varorna har levererats till logistikpartnerna i rätt tid, men förseningen av leveransen beror på omständigheter som ElishevaShoshana.coms online butik inte kunnat påverka eller förutse.
5) ElishevaShoshana.com är inte ansvarigt och är inte skyldigt att kompensera Kunden för indirekt skada (inkomstbortfall, avtalsböter eller dylikt) och skada orsakad till tredje part på grund av: ändringar i leveransvillkor och / eller tidsfrister, produktfel och / eller att produkten inte passar, leveransskador, brist på utbytesmöjlighet, leveransmöjlighetens upphörande eller andra skäl som ligger utanför ElishevaShoshana.coms kontroll.

6. Returrätt
1) I enlighet med VÕS 56 § 1 mom. i har Kunden rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar.
2) Enligt VÕS 53 § 4 mom. gäller inte VÕS 56 § för varor som har tillverkats med hänsyn till Kundens personliga behov och som har tillverkats i enlighet med de villkor som Kunden presenterar.
3) De returnerade varorna måste vara oanvända, oskadade och i originalförpackningen.
4) Kostnaden för att returnera varorna betalas av kunden (max. € 10, VÕS 194 § 4 mom.), såvida inte anledningen till returen är varor som inte motsvarar beställningen eller som är odugliga.
5) För att returnera varorna måste en returanmälan skickas till e-postadressen info@elishevashoshana.com inom 14 dagar efter mottagandet av varan. Returanmälan måste innehålla följande information: Kundens namn, ordernummer, produktnamn och anledning till returen.
6) Om Kunden drar sig ur avtalet, kommer de pengar som betalats av denne att återbetalas utan dröjsmål, i varje fall senast inom 14 dagar efter mottagandet av annuleringsmeddelandet av avtalet till ElishevaShoshana.com.
7) Kunden måste returnera varorna utan dröjsmål, i varje fall senast inom 30 dagar efter att ha sänt meddelandet om annullering.

7. Ansvar och force majeure
1) ElishevaShoshana.com ansvarar inte för skador som orsakats Kunden eller för förseningen av leveransen av varorna i händelse av att skadorna eller förseningarna i leveransen av varorna ligger utanför ElishevaShoshana.coms kontroll eller förutsägelse.
2) ElishevaShoshana.com är ansvarigt gentemot Kunden och Kunden är ansvarig gentemot ElishevaShoshana.com för skada som orsakats den andra parten genom att bryta mot dessa villkor enligt de fall och den utsträckning som gäller rättsliga regler reglerade i Republiken Estland.

8. Behandling av personuppgifter
1) Kunden som besöker webbplatsen ElishevaShoshana.com och online butiken ger rätten att samla in och behandla Kundens personuppgifter (namn, telefonnummer, paketleverans och / eller hemadress, e-postadress) och vidarebefordra personuppgifter till logistikpartnern för leverans. Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras av NordenBladet OÜ, den ansvariga personuppgiftsbehandlaren (registerkod 14186149, adress Murimäe tee 20, Jälgimäe küla, Saku vald, Estland). För att göra betalningar tillhandahåller vi nödvändiga personuppgifter till den auktoriserade handläggaren Maksekeskus AS.
2) ElishevaShoshana.com har rätt att använda Kundens hem- eller platsadress för att leverera annonser och annan information till Kunden.
3) Kunden har när som helst rätt att vägra insamling och användning av sina personuppgifter, förutom i den mån det är nödvändigt för att indriva kläder som härrör från avtalet eller att leverera varorna.

9. Reklamationspolicy
1) ElishevaShoshana.com ansvarar Kunden för efterlevnad av villkoren för de varor som sålts till Kunden eller för brister som uppstår inom högst två år från leveransen av varorna till Kunden.
2) I händelse av brist har Kunden rätt att kontakta ElishevaShoshana.com inom senast två månader och presentera faktura på grundval av vilken varorna betalades.
3) I händelse av brist på varor ber vi Kunden att sluta använda varorna.
4) ElishevaShoshana.com och Kunden överenskommer om byte av odugliga varor. Kostnaden för utbytet betalas av ElishevaShoshana.com.
5) ElishevaShoshana.com ansvarar inte för eventuella defekter i produkten orsakade av Kunden på grund av felaktig lagring av produkten eller felaktig användning.
6) Klagomål när produkten inte motsvarar kraven eller upptäckten av defekter i produkten, ber vi vänligen skicka till info@elishevashoshana.com, med beställarens namn, telefonnummer, beställningsnummer och en exakt beskrivning av bristande efterlevnad eller defekt i produkten.
7) Klagomål om upptäckten av bristande överensstämmelse eller defekter i produkten måste lämnas in inom två månader efter upptäckten av produktens bristande motsvarighet eller defekt.
8) Alla klagomål kommer att behandlas och Kunden kommer att kontaktas så snart som möjligt, i varje fall senast inom 14 dagar efter mottagandet av klagomålet.
9) Kunden har rätt att kräva att ElishevaShoshana.com ger rabatt på inköpspriset eller säga upp avtalet och kräva återbetalning av de pengar som betalats för varorna, om ElishevaShoshana.com inte kan laga eller byta ut varan, varans reparation eller utbyte misslyckas, ElishevaShoshana.com har inte löst bristen på varan inom rimlig tid eller Kunden har orsakats omotiverat besvär.

10. Kunden har rätt att kontakta konsumenttvistenämnd (tarbijakaebuste komisjon)
1) Om ElishevaShoshana.com har vägrat att lösa Kundens klagomål eller Kunden inte accepterar lösningen från ElishevaShoshana.com och anser att hens rättigheter eller intressen har kränkts, kan Kunden lämna in ett klagomål till konsumenttvistenämnd (tarbijakaebuste komisjon) via konsumentskyddsverk (Tarbijakaitseamet) eller till domstol. Kunden kan lämna in ett klagomål själv eller genom en representant. Konsumenttvistenämndens information presenteras på konsumentskyddsverkets hemsida. Europeiska unionens konsumenters rådgivningscenter kan kontaktas för att lösa eventuella problem i Europeiska unionens medlemsstater.

11. Övriga villkor
1) Alla foton och texter på ElishevaShoshana.com är skyddade av upphovsrättslagen (Autoriõiguse seadus).
(2) Meningsskiljaktighet och tvister som härrör från uppfyllandet av dessa villkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om tvister som härrör från Avtalet inte kan lösas genom förhandlingar, har parterna rätt att vända sig till domstol.