Tag "Birthday"

Back to homepage

Happy birthday Estella Elisheva and Ivanka Shoshana!

Estella Elisheva’s  skirt: Petti Printsess; T-shirt: Catch-One clothing Ivanka Shoshana’s  dress: H&M Birthday cakes: Pihlaka Kondiiter Photgraphy: Elisheva & Shoshana (Helena-Reet Ennet)

Read More